- Det utenkelege skjedde

Tidlegare styreleiar i Hjelmeland Sparebank, Rolf Aarsand, kjøper ikkje kritikken frå Terje Vareberg.