• 8. klasse elever fra Gautesete skole klare for kulebaneeksperiment: fra venstre: Arthur Jeroen van Woenzel, Vilde Moen, Annika Ueland Wister og Pål Mossefinn Fjelde. Som dere ser bak dem, er byggingen av nytt Newton-rom allerede i gang. Jonas Haarr Friestad

Rogalands første Newton-rom i boks

Til høsten skal alle 9. klassinger i Stavanger lære om energi på et flunkende nytt Newton-rom på oljemuseet.