• – Tilsynsbesøket er ledd i et landsomfattende tilsyn og uavhengig av denne saken, forteller Pål Iden, fylkeslege/avdelingsdirektør hos Fylkesmannen. Knut S. Vindfallet

Fylkesmannen kritiserer barnevernet på Finnøy

Barnevernet på Finnøy er anklaget for flere kritikkverdige forhold i behandlingen av en familiesak. Fylkesmannen varsler full gjennomgang av barnevernets arbeid i kommunen.