• Avgiftene for tømming av slike spriker veldig. Sentrale rogalandskommuner som Stavanger og Sola er blant landets aller rimeligste i samlede kommunale avgifter. Hans Petter Jacobsen

Rogaland-kommuner billigst i landet på kommunale avgifter

Sola har de nest billigste kommunale avgifter i landet, tett fulgt av Stavanger på tredje plass. Fire andre kommuner i Rogaland er på topp-10-listen.