• Vedtaket om å avvikle pelsdyrproduksjon i Nederland innen 2024 svekker framtidsmulighetene for pelsdyroppdrett i Norge, mener dyrevernere. Anders Minge

Pelsdyroppdrett forbys i Nederland

Nederlandsk pelsdyroppdrett er vedtatt avviklet innen 2024. Nederland har flere ganger større produksjon av minkskinn enn Norge.