• - Det trengs litt bedre tid til å tilpasse mosjonskravet til virkeligheten, mener landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, her i løsdriftsfjøset til Hå-bonde Sigmund Rangen i høst. Jarle Aasland

Krav om ku-trim utsettes

Tusenvis av storfe i løsdrift-fjøs slipper likevel ikke ut på beite i 2013. Landbruks— og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) utsetter dyrevelferds-kravet til 2014.