• Torsdag skal det gjennomføres en brannøvelse i Bergelandstunnelen i Stavanger. Pål Christensen

Bergelandstunnelen stengt en time torsdag

Torsdag 13. desember mellom klokka 10 og 11 blir Bergelandstunnelen ved jernbanelokket i Stavanger sentrum helt stengt.