• Folkehjelphuset på Klepp, hovedsentralen til de frivillige fredag og lørdag. Sondre Emil Torgersen

18 snøskutere i beredskap

Frivillige mannskaper fra Røde Kors, Rovernes beredskapsgruppe og Norsk folkehjelp er i beredskap natt til lørdag.