• "Ekkelt". Anna Viktil. til høyre, betakker seg for flere umamikrystaller i likhet med prøvede klassekamerater som var forsøkskaniner på Måltidets Hus under åpningen av Smakens Uke. JON-ARE BERG-JACOBSEN

Sjetteklassinger trimmet smaksløkene

Over hele landet har elever, kantinegjester og serveringsbransjen brukt en høstlig uke til å mobilisere sansene. Et hundretalls sjetteklassinger åpnet Smakens uke på Måltidets Hus.