Farlige grunner i Ryfylkebassenget

Se Redningsselskapets egen liste over hvor de ofte må hjelpe uheldige båtførere av grunner i Ryfylke.