• Fire uker etter gjennomslaget i november 2017var det klart for den første bussturen gjennom den undersjøiske Ryfylketunnelen mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. Med sine 13,4 kilometer er tunnelen den lengste i Ryfast-prosjektet. Fortsatt gjenstår mye arbeid før åpning i 2019. Jarle Aasland

Eiterjord avviser kolonnekjøring i Ryfast nå

Miljøpartiet De Grønne ønsker å åpne for kolonnekjøring i Ryfast-tunnelen nå for å kutte ferjeutgifter i Tau-sambandet. - Helt urealistisk, svarer Gunnar Eiterjord i Statens Vegvesen.