• Tore Tysdal med døtrene Tilja (2) og Liva (3), Simen Tjeldhov (6), Victor Jensen og Eivind Tjessem har kort vei til Ragnhildsnuten. Nærhet til naturen var viktig da de valgte å bosette seg i Kleivane i Sandnes. Jarle Aasland
    Galleri

Sandnes får nei til å vokse utenfor byen

SANDNES: Fylkesutvalget sa klart nei til Sandnes sitt ønske om storstilt boligutbygging utenfor sentrum. Dermed kan kommuneplanen havne til mekling hos Fylkesmannen.