• Gården på Austrått (AU15) ligger en drøy kilometer fra Sandnes sentrum og kollektivknutpunktet Ruten. Her kunne det ha blitt bygget 350 boliger,.
    Galleri

Her skulle 350 sentrumsnære boliger bygges. Nå snur Sandnes

SANDNES: Den 95 dekar store gården ligger bare en drøy kilometer fra Sandnes sentrum. Her var planen å bygge 350 boliger. Utbyggingen ville ha vært i tråd med målene om fortetting og redusert biltrafikk.