• Dette må du ikke lenger kaste i restavfallet Husstandene i Stavanger får eget spann for glass.
    Galleri

Nytt sorteringssystem: Mer avfall og dårlig sortering

En uke etter at sorteringsanlegget til IVAR åpnet, leverer Renovasjonen IKS opp mot 100 tonn husholdningssavfall til anlegget hver dag.