Rogaland topper drukningsstatistikk

102 personer omkom som følge av drukning i 2018. 10 av disse ulykkene skjedde i Rogaland.

Publisert: Publisert:

Ved Borestranda var det 31. mai flere nestenulykker som følge av sterke strømmer i sjøen. Tryg etterlyser bedre skilting, slik som her på Borestranda etter badeulykkene. Foto: Geir Sveen

I 2018 omkom 102 personer av drukning i Norge, det er ti prosent mer enn året
før.

– Vi trenger et nasjonalt krafttak for å få ned drukningstallene, mener Monica Rimestad i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Økningen i drukningstallene for 2018 skyldes at flere omkommer i forbindelse med bading.

– Mange av badeulykkene kunne vært unngått med bedre svømmeferdigheter, kunnskap om livredning og selvberging og mer sikkerhetsutstyr på badeplassene, sier Rimestad som er samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring.

Ulykkesstatistikken fra Redningsselskapet for 2018 viser at godt voksne menn er overrepresentert i drukningsulykkene. Totalt druknet 81 menn og 21 kvinner i fjor. Ni av de som druknet i forbindelse med bading var i 70- eller 80-årene,
mens tre var barn i alderen 9 til 14 år. Tryg Forsikring har tidligere
oppfordret til en nasjonal dugnad mot drukningsulykker.

– Fjorårets stigning i drukningstallene er tragisk, og dette må tas på alvor av
myndigheter og samfunnet for øvrig. Vi har en nullvisjon mot trafikkulykker, og
resultatet er at antall drepte på veiene nå er rekordlavt. Vi trenger en
tilsvarende nullvisjon mot drukninger, og den må komme fort, sier hun.

For dårlig skiltet

På Borestranda var det tidligere 31. mai i fjor flere alvorlige nestenulykker som følge av sterke strømmer i sjøen. Tidligere denne uken ble de syv personene, som kanskje reddet fem liv den varme sommerdagen, hedret.

Kommunikasjonsrådgiver i Tryg, Torbjørn Brandeggen sier at disse lokale strømforholdene finnes flere steder i Norge, og at de er alt for dårlig skiltet.

– Disse strømforholdene er vanskelig å se for mennesker om ikke vet om de, og de bør være skiltet med veldig synlig informasjon. På strender i utlandet er det skiltet med fargekoder om det er trygt eller utrygt å bade. Slik burde det være i Norge også. Vi har etterlyst en nasjonal dugnad på dette, sier han.

– Er svømmeferdighetene blant nordmenn for dårlige?

– Vi har registrert at dette har vært en debatt. Jeg kan ikke gå inn på enkeltepisoder, men registrerer at mange er misfornøyde med skolenes mangel på svømmeopplæring. Vi er nok ikke rette fora for å uttale oss om kvaliteten, men det er bare å slå fast at det er dramatisk at enkelte skoleelever ikke kan svømme, sier han.

I 2017 var det bare to av elevene i fjerde klasse ved Sørbø skole på Ganddal som klarte ferdighetsknappen i svømming. Ganddal har derfor krevd ny svømmehall i bydelen.

– Vi ser igjen i enkelte badeulykker som ender med drukning eller nesten drukning, at det ofte er involvert ungdommer som ikke har svømmeferdigheter i orden, sier Brandeggen.

– Har det fine været noe med økningen å gjøre?

– Det må vi bare anta. I 2017 druknet det tre personer i forbindelse med bading. I 2018 druknet 18, sier han.

Rogaland topper

Fem personer druknet i desember. Fylkesoversikten over hvor drukningsulykkene fant sted viser at Vestlandet med Rogaland og Sogn og Fjordane topper ulykkesstatistikken.

Fylkesoversikt drukning 2018:

Rogaland 10
Sogn og Fjordane 10
Hordaland 9
Trøndelag 9
Vest-Agder 7
Østfold 7
Telemark 7
Nordland 6
Vestfold 6
Møre og Romsdal 6
Buskerud 5
Akershus 5
Finnmark 4
Oppland 4
Troms 3
Oslo 2
Aust-Agder, Hedmark og Svalbard 0

Skal sette ut flere livbøyer

I Rogaland har Tryg utplassert over 3500 livbøyer, mens Sogn og Fjordane har vel 3000. Flest livbøyer er utplassert i Hordaland og Nordland. Tryg Forsikring skal i løpet av 2019 sette ut 20 prosent flere nye livbøyer enn i et normalår.

– Vi har utplassert 45.000 livbøyer i Norge siden 1952, og dette er vårt bidrag
til å forebygge drukninger. Dette året kommer vi til å sette ut vel 2.500 nye bøyer, sier Rimestad.

Drukningsstatistikk årsak 2018:

Fall fra land eller brygge 47
Bading 18
Fritidsbåt 17
Bil i sjø eller vann 7
Yrkesbåt 5
Dykking 3
Kano/kajakk 2
Seiling/rafting 1
Gjennom is 1
Andre årsaker 1

LES MER:

Publisert: