• Snart innføres rushtidsavgiften igjen på Nord-Jæren. Jarle Aasland

Gjeninnfører rushtidsavgift uten forhåndsvarsel

En lang pause i innkreving av rushtidsavgift på Nord-Jæren går mot slutten. Mandag 25. mars er blinket ut som den mest sannsynlige dagen for gjeninnføring av høy avgift igjen. Men bilistene varsles ikke om endringen.