Siws historie i Stortinget

Helse- og omsorgsminister Bent Høie må forklare Stortinget hvordan han vil hindre at flere ender opp som Siw. Han må også redegjøre for rusmisbrukere og tvang.

«Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de mest sårbare menneskene får hjelp og koordinerte tjenester både fra sykehus og kommune, og hindre at menneskeliv går til grunne?» spør Kjersti Toppe.
 • Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det er Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomitéen, som sørger for at Siws historie vil danne et utgangspunkt for debatt i Stortinget.

Må redegjøre: Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

«Dokumentaren om Siw i Stavanger Aftenblad gir oss historien til én av de rundt 6000 menneskene i Norge som er ekstra hardt rammet av rusproblemer og psykiske lidelser (ROP-lidelser), og som skårer aller dårligst på levekårsundersøkelser og som hjelpeapparatet ikke når inn til. Siw gikk til grunne.»

Slik innleder stortingspolitiker Kjersti Toppe brevet til Høie der hun ber om en interpellasjon i Stortinget.

Det er ventet at hun får svar på spørsmålet om tvang i løpet av ei uke.

Interpellasjonen med utgangspunkt i Siws og Mias sak finner trolig sted i Stortinget i løpet av våren.

Les også

– Jeg hadde vært død uten tvangsinnleggelsene

Interpellasjon innebærer at hun vil stille helse- og omsorgsministeren et spørsmål, som han vil besvare fra Stortingets talerstol. Deretter åpnes det for debatt, der også andre partiers representanter kan delta.

Toppe viser også til en historie i Avisa Nordland, om en kvinne ved navn Mia. Mia er, ifølge Toppe, et annet alvorlig eksempel «på en ung kvinne som falt mellom alle stoler i hjelpeapparatet».

«Mia har vært akuttinnlagt 24 ganger i løpet av tre år. I løpet av 200 dager i fengsel har hun gjort 41 forsøk på å ta sitt eget liv. Mia trenger langvarig behandling, ikke fengsel.»

«Helseministeren har uttalt at en må bruke dokumentaren om Siw til å lære, og at det virker klart at Mia ikke har fått god nok koordinert hjelp og oppfølging», skriver Toppe, og spør:

«Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de mest sårbare menneskene får hjelp og koordinerte tjenester både fra sykehus og kommune, og hindre at menneskeliv går til grunne?»

Les også

Dødsflaks og sju andre grunner til at Hilde og Christer lever i dag

– Vurdere lovendring?

Toppe har også sendt Høie et skriftlig spørsmål om tvang overfor rusmisbrukere på grunnlag av den siste ukas reportasjer i Aftenbladet. Spørsmålet kan deles i fire:

– Vil statsråden gi en oversikt over hvor mange som er tvangsinnlagt hjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens §10-2 de siste 5 årene?

– Hvordan effekten på rusmisbruk har vært?

– Og mener statsråden at denne muligheten er godt nok kjent og brukt i kommunehelsetjenesten som tiltak for å hindre at liv går tapt.

– Og vil statsråden vurdere behovet for å modernisere loven, slik forskere tar til orde for i Stavanger Aftenblad 13.mars?

Toppe, som selv har vært kommunelege, viser til at den nevnte loven åpner for at kommunene kan tvangsinnlegge en person med ruslidelser til behandling på institusjon i inntil tre måneder. Tilbakeholdelsen i institusjon kan iverksettes dersom rusmisbruk setter sin egen fysisk og psykiske helse i fare, og andre hjelpetiltak ikke virker. Og tvangsinnleggelsen kan skje selv om vedkommende er samtykkekompetent.

Kjersti Toppe (t.v.) sørger for at det blir rusdebatt i Stortinget med utgangspunkt i Siws historie.

– Lang og byråkratisk

Det er i dag kommunen og NAV som kan foreslå en tvangsinnleggelse, mens fastlege og spesialisthelsetjenesten bare kan anmode dem om det. Fylkesnemnda avgjør.

«Det blir rapportert at veien fram til en slik tvangsinnleggelse er lang og byråkratisk, og forskere tar i Stavanger Aftenblad 13. mars 2019 til orde for at loven, som ikke er særlig endret på 30 år, må moderniseres slik at fastleger og sykehusleger kan tvangsinnlegge pasienter som skader seg selv fysisk og psykisk med omfattende og vedvarende rusmisbruk, og der andre hjelpetiltak ikke virker», skriver Toppe til Høie.

LES OGSÅ:

Les også

 1. Rusmisbrukere ber om mer tvang - men eksperter advarer

 2. Kritiserer studie som er positiv til tvang

 3. Tvang kan hjelpe rusmisbrukere

Publisert:

Når alt rakner

 1. Stortingspolitiker med seks tiltak for å hindre nye Siw-tragedier

 2. Kommuneledere avviser overdose­bølge

 3. Hun jakter løsningen på ett av velferds-Norges største problemer

 4. Krever sannheten om rusboligene

 5. Jenny Rolandsen (36) hadde en briljant idé. Så skar alt seg

 6. Umulig å si om Bent Høies milliardsatsing har hjulpet landets rusmisbrukere

 1. Når alt rakner
 2. Bent Høie