Idrettslag fant mapper med personopplysninger

Idrettslaget trengte inventar og sa ja til gratis påfyll fra kommunens lager av utrangerte møbler. I et av skapene lå ti personalmapper.

Publisert:

Foto: Jon Ingemundsen

Etter at lastebilen fra kommunen hadde levert møblene på klubbhuset, ble mappene funnet, innerst i et ulåst skap. De ble overlatt til Gro Harestad, som selv jobber i Stavanger kommune. Hun varslet fra om funnet, til ledelsen innen kommunalavdeling for helse og velferd i kommunen.

Svaret hun fikk derfra var at man ville kontakte Stavanger Eiendom om saken, og at Harestad ville bli kontaktet når man hadde funnet ut hvor papirene hørte hjemme. Etter en uke var det fortsatt ingen som hadde hentet de ti mappene eller kontaktet henne om saken.

10 personalmapper, med opplysninger om alt fra utdanning og praksis til sykdom og personalkonflikter, ble funnet i et skap som kommunen hadde gitt bort. Foto: Jon Ingemundsen

Les også

Opplysninger om flere enn 500 bompengekunder på avveie

Les også

Nå kan du enkelt sjekke hvem som har lest i journalen din

Les også

Pasient fikk medhold om journalsnoking

Dokumentene går tilbake til 80-tallet, men noen av dem er mindre enn ti år gamle. Foto: Jon Ingemundsen

Harestad presiserer at hun ikke har lest papirene i detalj og heller ikke spredd opplysninger videre. Poenget hennes er at Stavanger kommune som arbeidsgiver må ta inn over seg at sensitiv informasjon er på avveie.

– Jeg reagerer på to ting i denne saken. For det første at personalmapper blir behandlet på denne måten. Det må jo være et grovt brudd på personvernloven. Jeg reagerer også på at kommunen etter en uke fortsatt ikke har hentet dokumentene og sørget for at de blir oppbevart på en sikker måte, sa Harestad til Aftenbladet før helgen.

Målløs i fagforbundet

Margrethe Kaarvaag i Fagforbundet i Stavanger blir nesten målløs når Aftenbladet forteller henne om mappene.

– Jeg blir helt matt, og skikkelig fortvilet på vegne av de ansatte som dette gjelder. Det burde være selvsagt at man forsikrer seg om at skap og skuffer er tomme når man skal bytte ut møbler. Når det ikke har skjedd, må det ha vært en svikt i rutinene. Dette er jo i høyeste grad konfidensielle papirer, som skal ligge i et låsbart skap og ikke flyte rundt på denne måten. Her kunne man jo risikert at opplysningene ble misbrukt for å ramme personene det gjelder, sier Kaarvaag.

Hun synes heller ikke noe om at kommunen spiller ballen over til Stavanger Eiendom.

– Slik jeg ser det burde man sende ut en bil og hente inn disse dokumentene umiddelbart. Så får man heller finne ut etterpå hvilken avdeling de hører hjemme i, sier hun.

Mappene hentet til slutt

Eli Karin Fosse er direktør for tjenesteområdet helse og velferd i Stavanger kommune.

Hun sier at det ikke hører hjemme noen plass at konfidensielle papirer behandles på denne måten.

– Dette bryter både med reglene om informasjonssikkerhet og arkivrutinene. Dette ser vi alvorlig på, og vi vil finne ut hvor rutinesvikten har skjedd, slik at de det gjelder kan lære av det, sier Fosse.

– Hvorfor har det tatt slik tid å hente dokumentene hos personen som varslet?

– Her har det vært en misforståelse. Jeg tolket meldingen jeg fikk slik at mappene alt var arkivert på forsvarlig vis. Når jeg nå forstår at de fremdeles befinner seg hos en privatperson, skal vi selvfølgelig bruke budtjenesten vår på å hente inn dokumentene, sier Fosse.

Kommunen hentet papirene lørdag formiddag.

Publisert: