Stortinget utsetter avklaring om Heimevernet

Flertallet er enige om 40.000 HV-soldater, men utsetter konklusjon i påvente av ny HV-utredning.

Publisert: Publisert:

Knut Arild Hareide (KrF) og Anniken Huitfeldt (Ap) har inngått et forlik om landmakten. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

 • Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF presenterte tirsdag en avtale om den nye landmakten.

40.000 soldater i Heimevernet er 2000 mer enn regjeringen foreslo.

For Rogalands del har det vært knyttet størst forventning til prioriteringene rundt Heimevernet, og i særdeleshet antallet soldater i HV-08 i Rogaland og Agder.

Regjeringen foreslo å redusere antallet HV-soldater fra 45.000 til 38.000 soldater, inkludert 3000 i innsatsstyrken.

Avventer HV-studie

Nå er de fem partiene enige om å be regjeringen sikre at Heimevernet har 40.000 soldater inkludert områdestruktur og innsatsstyrker, ifølge avtaleteksten.

«Det foretas en ny politisk vurdering etter at regjeringen har innhentet en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen best kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet. Det gjennomføres en kvalitetsreform for Heimevernet med økte midler til utstyr og trening.»

Mener Rogaland kommer godt ut av det

Avtalepartnerne kaller dette en styrking av Heimevernet, men KrF-leder Knut Arild Hareide forholder seg da til regjeringens forslag om 38.000 soldater.

Han kan ikke svare Aftenbladet konkret på hvor lenge stortingsflertallet er villig til å vente på en HV-studie - som kan ta opptil to år å få på plass.

– Hvorfor utsetter dere endelig avklaring for Heimevernet ved å be om at det foretas en ny politisk vurdering?

– Vi gjør jo egentlig en oppjustering av tallet.

– Fra 38.000?

– Vi øker med 2000. For KrF har det vært viktig å unngå en nedtrapping fra Heimevernet som vi så tiltakende ett år tilbake i tid. Så vil den endelige studien gi oss de endelige tallene, men dette er en styrking av Heimevernet som jeg er godt fornøyd med.

– Kan du være sikker på at det er en styrking av Heimevernet i dag – eller sammenligner du da med regjeringens forslag om 38.000?

– Vi må legge til grunn tallene som departementet legger fram. Ut i fra det er det en styrking på 2000 – også ut i fra tallene fra langtidsplanen.

– Hvor lenge vil dere vente på en HV-studie? Det er snakket om at det kan ta et par år å få den på plass?

– Den er vi nødt til å ta stilling til når den foreligger. Det er ingen grunn til å tro at det vil dra veldig langt ut i tid, men noe tid må den type utredning ta, og jeg synes debatten har vist behov for den type studie nå.

– Er det et svekket Rogaland og Agder vi får med hensyn til objektsikring og andre oppgaver som Heimevernet i dag har?

– Nei, jeg opplever nettopp at det vi har lykkes med nå, er å stoppe nedtrappingen vi har sett i disse regionene. Heldigvis er det ikke innlevering av utstyr som vi opplevde i vinter. Derfor er dette et godt signal nettopp til de regionene.

– Mange i HV ønsker en studie

Anniken Huitfeldt (Ap) svarer Aftenbladet at Stortinget må ta en ny vurdering når utredningen er på plass. Hun oppfatter dette som en styrking av HV og lover flere øvingsdøgn.

– Det ligger allerede an til at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal lage en studie av behovet for antallet HV-soldater. Da vil vi se om det er behov for enda flere, men nå har vi økt antallet soldater fra 38.000 til 40.000 soldater, så det er en økning og en styrking som vi ser her.

– Er 40.000 soldater et gulv, altså hvis studien tilsier 33.000, vil dere lytte til det?

– Da må vi vurdere det på nytt. Det har aldri vært en faglig gjennomgang av hvor mange HV-soldater som trengs. Derfor så trengs denne studien. Det vet jeg det er mange i Heimevernet som ønsker også. Men vi ønsker å styrke Heimevernet nå, og det betyr de slipper å ta ned antallet soldater.

– Hva koster 2000 ekstra soldater?

(Huitfeldt med rådgiver tar betenkningstid og vil komme tilbake til det)

– Hva betyr «kvalitetsreform for Heimevernet»?

– Det betyr mer trening, øving og mer utstyr. En gjennomsnittlig HV-soldat i dag har 2,7 dagers trening. Det er veldig viktig å øke treningen. Da vi inngikk forliket med regjeringen for ett år siden om en bredere enighet om Forsvaret enn det her, da ønsket vi å øke øving og trening. Da fikk HV en vesentlig økning av budsjettet, så det er viktig å øke antallet treningsdøgn. De skal ut på vanskelige oppdrag og kunne bistå politiet. Da trengs det mer trening og øving.

– Hvor mye koster det?

– Det er ikke satt av ennå. Pengene skal komme i revidert nasjonalbudsjett, sier Huitfeldt.

Ingen geografisk øremerking

Ola Elvestuen (V) kan ikke svare på om de 2000 «ekstrasoldatene» skal nordover, eller om det kan tilfalle HV-08.

– Nå stopper vi nedtrekket som har vært med å sette tallet til 40.000. I tillegg ser vi framover i en utredning av om det er ytterligere behov. Det er ingen tvil om at dette sikrer Heimevernet og er en styrking ut i fra vedtakene Stortinget gjorde i fjor.

– Hvor mye koster 2000 ekstra HV-soldater?

– I 2018 er nok dette et mindre beløp. Dette er en måte å beholde antallet og stoppe nedtrekket. Dette er en del av enigheten, og derfor er det viktig at partiene som er enige om budsjettet, er med på enigheten, fordi da må du jo komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med endringene som kommer i budsjettet på grunn av dette.

– Hvor lenge må Heimevernet leve i uvisse før det kommer en studie med konklusjoner som dere kan vurdere?

– Det må departementet vurdere sammen med prosessene i FFI. Det er retningen som er avgjørende og så må jo de komme når de er klare. Vi er ikke imot grundige studier.

– Det er tydelige prioriteringer retning nordover. Er det dit disse 2000 soldatene skal?

– Det synes jeg Forsvaret selv skal få bestemme hvor de mener de største behovene er, sier Elvestuen.

Kristian P. Wilsgård (Frp) opplyser at 2000 ekstra HV-soldater utgjør cirka 13 millioner kroner i driftskostnader i året. Hvor disse havner, blir en forsvarsfaglig vurdering, ifølge Wilsgård.

Ifølge NTB utløser avtalen en regning på 163 millioner kroner ekstra bare på Heimevernet i revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai, fordelt på 150 millioner for endret områdestruktur og 13 millioner i våpen og utstyr til Heimevernets innsatsstyrker.

– Nå har vi sagt 40.000 soldater, mens Stortinget tidligere har lagt seg på 38.000. Det mener jeg er en styrking i seg selv. Så får vi se hva utredningen sier senere og om vi senere skal gå til ytterligere styrking av HV.

– Er 40.000 et gulv, et minsteantall?

– Stortinget har tidligere sagt 38.000. Nå gjør vi gjennom dette og setter 40.000 som et minimum.

– Gjelder «et minimum» også etter studien?

– Vi må ta en totalvurdering av Heimevernet når studien er på plass. Men per nå er det tallet vi går ut i fra.

– Var det noe forsøk på å berge Sjøheimevernet?

– Nei, vi har fokusert på fire punktene som lå til grunn i forhandlingene og konsentrert oss om det, sier Wilsgård og sikter til helikopter, stridsvogner, Heimevernet og 2. bataljon.

Enigheten om landmakten innebærer en delt helikopterløsning på Bardufoss og Rygge, nødvendig vedlikehold av stridsvogner og sikring av tilstrekkelig stridsvognskapasitet, åpning for å beholde en stridsgruppe med ett til to kompanier på Skjold, 40.000 HV-soldater og en kvalitetsreform i HV.

Det sistnevnte betyr mer penger til utstyr og trening enn det regjeringen la opp til.

Hårek Elvenes (H) sier at de 2000 HV-soldatene ikke har en geografisk øremerking.

– Det har jeg ikke svaret på, svarer Elvenes på spørsmål om når en HV-utredning kan være klar.

Ifølge presseskriv legger langtidsplanen for Forsvaret opp til 55 milliarder kroner til investeringer i Hæren og HV de neste 17 årene. 180 milliarder kroner skal brukes på landmakten frem til 2034.

Uklart om kuttstørrelse

Før enigheten om å jekke opp antallet soldater med 2000 HV-soldater - lå det an til et stillingskutt på 2600 stillinger i HV-08 - mest i Norge.

Det er per nå uklart i hvilket omfang HV-08 blir rammet.

Sjefen for Heimevernet, generalmajor Tor-Rune Raabye (siste arbeidsdag 30. november), anslo overfor Aftenbladet, etter landmaktpresentasjonen i oktober, at mannskapsreduksjonen i HV-08 kunne bli på flere tusen mannskaper.

– Det som kommer til å skje i HV-08, er at vi er nødt til å prioritere beinhardt, og fordi strukturen blir mindre, blir det mindre utholdenhet over tid. Men vi kommer til å passe på det vi er bedt om å passe på. Det vil vi også kunne gjøre i framtiden, sa Raabye - som har fått kritikk for å være for frittallende.

Aftenbladet har tidligere omtalt at et skissert stillingskutt for HV-08 i Agder og Rogaland på 2600 stillinger pluss 206 i Sjøheimevernet utgjør hele 44 prosent av det nasjonale kuttet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oberst Bjørn Arild Siljebråten, sjef i HV-08, sa samtidig at han har vært forberedt på å kutte i størrelsesordenen som det Raabye refererte til.

Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) presiserte overfor Aftenbladet i oktober at faglige vurderinger tilsier at en struktur på 38.000 HV-soldater, inkludert innsatsstyrker, skal være tilstrekkelig for å håndtere de oppgavene Heimevernet har, inkludert objektsikring og samarbeid og samvirke med sivilsamfunnet og politiet særlig.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Kampen om p-plassene: Ikea tapte i retten

 2. Kan vi ha selskap med mer enn 20 personer? Vi svarer på dine spørsmål

 3. For to år siden brukte Tonning 190.000 kroner på nytt bad. Nå risikerer han å måtte rive det

 4. Syv vaner som gjør at du kan miste respekten på jobb

 5. Kirketjener nekter for å ha bestilt overgrep fra Filippinene

 6. TV-team fant 4 meter stor flenge i Estonia-skroget

 1. Heimevernet
 2. Forsvaret
 3. Arbeiderpartiet (Ap)