Tenåringsgutter får erstatning etter strafforfølging

STAVANGER: De fem tenåringsguttene som i august 2014 ble siktet for forsøk på voldtekt til samleie av en jevnaldrende gutt, er alle tilkjent erstatning av Statens sivilrettsforvaltning.

Advokat Inger Marie Sunde i Advokatfirmaet Legal ANS sier til Aftenbladet at hennes klient er glad for at Statens sivilrettsforvaltning har sett den urett hennes klient ble utsatt for og også vektlagt den i erstatningen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

De fem får mellom 70.000 og 50.000 kroner hver.

Tenåringsguttene ble siktet for et overgrep mot en jevnaldrende gutt på sensommeren 2014. Overgrepet skjedde ifølge anmeldelsen i forbindelse med et idrettsarrangement. Siktelsen mot de fem ble i mai 2015 endret til seksuell handling med barn under 16 år og legemsbeskadigelse.

Tiltalen som ble tatt ut lød på seksuell handling og rettstridig tvang.

Alle de fem tiltalte ble frifunnet i Stavanger tingrett 18. november i fjor.

Stigmatiserende karakter

Saken har vært mye omtalt i media. Ikke minst fordi politiet har fått massiv kritikk for deres etterforskning og da i forbindelse med avhør av en av de siktede.

Se NRK-dokumentaren «Avhøyret» her

LES OGSÅ: Taxisjåfør tiltalt for å ha kjørt med kunde på taket

I vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning pekes det blant annet på tiden de fem ungdommene hadde de stigmatiserende anklagene hengende over seg. 18 måneder gikk fra siktelsen til den frifinnende dommen i tingretten.

Statens sivilrettsforvaltning skriver at de ikke har holdepunkter for å overprøve den vurderingen påtalemyndigheten foretok da man valgte å ta ut tiltale.

Les også

69-åring dømt for flere overgrep mot psykisk utviklingshemmet

Les også

22-åring tiltalt etter mordbrannparagrafen

«Når det gjelder tidsforløpet derimot er vi av den oppfatning at den må tillegges betydelig vekt ved utmålingen av den skjønnsmessige oppreisning i denne saken. Tidsforbruket skyldes ikke forhold på kravstillersiden. Vi viser til at utsettelsen fra desember 2015 til oktober 2016 skyldes kritikkverdige forhold rundt avhøret av en av de medsiktede», heter det i det ferske vedtaket.

En oppreisning

Advokat Inger Marie Sunde i Advokatfirmaet Legal er forsvareren til gutten som opplevde størst urett i politiavhør. Det var Sunde som oppdaget ulovlighetene i avhøret av hennes klient og som fikk retten til å oppnevne sakkyndige som igjen førte til at alle de fem ungdommene ble frifunnet.

Som følge av at hennes klient opplevde størst urett, tilkjennes han også den største erstatningen av de fem – 70.000 kroner.

- En skulle alltid sett at disse erstatningene hadde vært høyere. Når det er sagt, opplever min klient oppreisning ved at man ser den urett han har blitt utsatt for og også at dette vektlegges i erstatningen. Min klient ble utsatt for en alvorlig urett fra politiets side, sier Sunde til Aftenbladet.

Videre sier hun at klienten tok det tungt at både politiet og statsadvokaten innstilte på at alle tenåringene skulle få den samme erstatningssummen.

– En politiskandale

Advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup, er forsvareren til en av tenåringsguttene. Hans klient blir tilkjent 50.000 kroner i oppreisning.

LES OGSÅ: - En voldtektsanklage ødela livet mitt

Torstrup er ikke nådig i sin beskrivelse av politiets arbeid i saken.

Advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup, beskriver saken som en politiskandale.

- Denne saken har vært intet mindre enn en politiskandale. Jeg håper dette medfører en kritisk gjennomgang av saken internt i politiet med sikte på å unngå at liknende overgrep fra politiets side skjer igjen, sier Torstrup til Aftenbladet.

Utrolig lettet

Advokat Helene Haugland i Bull Årstad Advokatfirma er forsvareren til en av de andre tenåringene. Hun sier til Aftenbladet at hennes klient er utrolig lettet over avgjørelsen. Statens sivilrettsforvaltning tilkjenner ham 60.000 kroner i erstatning.

– Min klient er utrolig lettet for avgjørelsen. Også denne saksbehandlingen har imidlertid vært svært lang, sier advokat Helene Haugland.

I 9 måneder var hennes klient og de andre ungdommene siktet for voldtekt. Totalt gikk det 18 måneder før frifinnelsen.

- Det har vært en påkjenning for min klient å vente på denne avgjørelsen. Tatt i betraktning de alvorlige siktelsene og den lange saksbehandlingstiden, har det vært tungt for min klient at det har tatt så lang tid også før svaret fra Statens sivilrettsforvaltning kom. Kravet ble sendt fra oss i februar, sier Haugland.

– Skammelig

Advokat Brynjar Nielsen Meling i advokatsamarbeidet Sjødin Meling og co, er også forsvarer i saken. Han omtaler erstatningen hans klient ble tilkjent som skammelig.

Les også

Ålgård: To nye siktet i drapssaken

– Det konstateres at den norske stat mener at det å frarøve en person på 16-18 år, to år av livet ved å ha en åpenbart uriktig anklage hengende over seg, fremkalt ene og alene av politiets opptreden, gjennom et avhør hvor politimannen som avhører en gutt på 16 år, bruker teknikker som er så alvorlige at det ifølge den rettsoppnevnte sakkyndige grenser opp mot en straffbar handling, «verdsettes» til 50.000 kroner, sier Meling.

Han mener at han var nøktern i sin fremsettelse av kravet.

– At en da opplever at statens manglende vilje eller evne til selverkjennelse er så liten at kravet halveres, kan ikke betegnes med et annet ord enn «skammelig», sier forsvareren.

Advokat Brynjar Meling vil råde sin klient til å ta saken inn for retten. - Erstatningen er skammelig, sier han.

– Jeg vil åpenbart anbefale min klient å bringe saken inn for retten, men jeg har forståelse for det, dersom han ikke orker å slåss og ønsker å legge saken bak seg, fortsetter han.

Det har tirsdag ettermiddag ikke lyktes Aftenbladet å få kommentarer fra advokat Einar Sophus Ramsland i Adius advokater, som er forsvareren til den siste av de fem tenåringsguttene.

Publisert: