Rogaland KrF ber om større lokalt utbytte fra mineraler verdt milliardbeløp

Rogaland KrF vil drysse mer på vertskommuner når mineraler graves opp i Rogaland. Rogaland Venstre vil ta en rekke miljøhensyn før utvinning kan skje.

Nei, det så ikke slik ut under fylkesårsmøtet i Rogaland i helgen. Helgens møte foregikk digitalt. Dette bildet er tatt fra Rogaland KrFs ekstraordinære fylkesårsmøte i forbindelse med KrF-veivalget høsten 2018.
 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:

Folk valfarter til Helleland for å se på det som kan bli et gruveeventyr med verdier for over 300 milliarder.

Norge Mining har funnet mineraler også i Hå og Bjerkreim, og prøvene fra Eigersund, Lund og Sokndal kalles svært lovende.

Ap-ordføreren i Eigersund sier han hører mer fra Tyskland og Sveits enn fra Oslo, selv om Ap-leder Jonas Gahr Støre i høst viste interesse for jakten på milliardverdier i Rogaland.

Les også

Ny gruve: Hvor har Aftenbladet tallet 300 milliarder kroner fra?

Venstre vil vise hensyn

Flere partier følger med i Rogaland.

Rogaland Venstre vedtok i helgen dette:

«Satse på mineralutvinning, men bevare en betydelig norsk eierandel i vår bergindustri, inkludert i industrimineraler, metalliske malmer og energimineraler.

Mineralutvinning kan gi utfordringer med støy, støv, vibrasjoner, avrenning og tungmetaller, som må hensyntas før utvinning kan skje. Det må sikres at grunneiers rettigheter ivaretas og at fremtidig mineralutvinning bidrar til lokale arbeidsplasser.»

Les også

Ordfører: – Hvem skal eie de enorme verdiene som ligger i bakken under Dalane?

KrF vil lete mer

På fylkesårsmøtet lørdag vedtok Rogaland KrF en resolusjon om at kommunene må sikres større utbytte fra naturressursene.

Dette var basert på forslag fra lokallagene i Bjerkreim Eigersund, Lund og Sokndal.

Rogaland KrF vil:

 • Ha en positiv holdning til mineralutvinning
 • Legge til rette for at ny aktivitet med strenge miljøkrav.
 • Styrke leteaktiviteten etter mineraler på norsk jord.
 • Legge til rette for bedre utnyttelse av overskuddsmasser og prosessavgang fra næringen slik at behov for deponier blir redusert.
 • Sikre kommunene en andel av verdiene fra utnyttelse av naturressursene, for eksempel gjennom en arealavhengig miljøavgift, en generell avgift på bruk av naturressurser og/eller gjennom en endring av skattleggingen på næringen.
 • At industriutvikling basert på fornybar energi i større grad legges til Rogaland.
 • At Statnett prioriterer utbygging av strømnettet i fylket.
Her fra boring av «Norges dypeste hull» i heia mellom Helleland, Ualand og Eia.

– På høy tid

Her er et sortert utdrag fra resolusjonen:

Det bør stilles større krav til at naturressursene skal bidra med inntekter til fellesskapet. I dag eksisterer ingen avgift eller kompensasjon til kommuner som berøres av utvinning.

Rogaland KrF mener det er på høy tid at vertskommuner for mineralbedrifter og andre naturressursbaserte næringer sikres en større andel av verdiene fra utnyttelsen av verdiene.

Rogaland KrF krever derfor at mandatet til det nylig regjeringsoppnevnte minerallovutvalget utvides til også å omhandle mulige endringer i skatte- og avgiftsreglene for næringen.

Arbeidsplasser, miljømessig forsvarlig foredling og lokal verdiskaping må stå i sentrum for dagens og fremtidig gruvedrift i Norge. Disse verdiene som skapes lokalt, må i større grad bidra til lokal velferd.

Les også

Her kan det om noen år komme en gigantisk gruve

Norge og Rogaland har en berggrunn som er rik på mineraler. Gjennom denne ressurstilgangen, en høyteknologisk industri og et strengt miljø- og HMS-regelverk, vil Norge globalt kunne spille en viktig rolle i overgangen til en grønn, bærekraftig industriutvikling.

Grønn teknologi er i stor grad mineralkrevende. Fornybar energi og annen miljøvennlig teknologi krever økt tilgang til mineralske råstoffer. Framtidens teknologi krever ikke bare mer mineraler, vi trenger stadig flere typer.

På sikt vil en stor del av de råstoffene vi trenger, bli gjenvunnet, men i overskuelig framtid må samfunnet i stor grad basere seg på å hente råstoffene fra berg og løsmasser, både fordi gjenbruk er teknologisk krevende, men også fordi verdens mineralbehov er sterkt økende.

Utvinning av mineraler er ikke en fornybar prosess, og det er viktig at det stilles krav til mineralindustrien om å redusere miljøavtrykket og drive mer effektivt. Klimautslipp ved produksjon må reduseres og overskuddsmasser og prosessavgang må utnyttes bedre. 

Rogaland er strategisk godt plassert for industriutvikling basert på fornybar energi. Fylket har nytenkende energiselskap og framtidsrettet planer for næringsutvikling som vil skape nye lokale arbeidsplasser. For å sikre dette må det sentrale strømnettet ha tilstrekkelig kapasitet, og vi forventer at Statnett prioriterer en slik investering, uttaler Rogaland KrF.

NB! Artikkelforfatterens bror er gruppeleder i Stavanger Venstre.

Les også

 1. Hun lager keramikk med farge hentet opp fra Norges dypeste hull

 2. Norge Mining: – Det er noe stort og tungt der nede i Norges dypeste hull

 3. – Prosjekt i verdensklasse, men hvorfor er det så stille fra Oslo?

 4. Alle lovpriser gruveplanene på Helleland, her er en kritisk røst

 5. Her kan et selskap tjene hundrevis av millioner, mens andre må gå fra hus, hytter og gårder

 6. Folk valfarter til Helleland for å se på det som kan bli et gruveeventyr

Publisert:
 1. Industri
 2. Bjerkreim
 3. Sokndal
 4. Eigersund
 5. Lund

Mest lest akkurat nå

 1. Ventetid på inntil ett år på SUS: – Fører til stor frustrasjon

 2. Arild Østbø med klar beskjed etter ny praktkamp: - Jeg har fortalt at jeg vil stå

 3. Oversvømmelser og store vannmengder langs E39

 4. Gjør du også disse lysfeilene? Så mye kan det koste deg i bot

 5. Blandet mottakelse for «Nordsjøen» – fra treere til «en oppvisning»

 6. Oilers snudde kampen mot erkerivalen: - Vi fikk høre det i pausen