Større skader etter arbeid gir lenger stenging av Jærveien. Kommunen varsler erstatningskrav

Erstatningskrav kan komme på rundt to millioner kroner etter kommunen fant skader på vann- og avløpsledninger.

Ledninger i Jærveien graves opp, og arbeidet stenger veien, ifølge virksomhetsleder Kjersti Ohr i Sandnes kommune.
Publisert: Publisert:

Kommunen har varslet utbygger om at de mener pæling skal ha gitt skader på vann- og avløpsnettet i krysset ved Møllekvartalet.

De vil kreve erstatning for ekstra kostnader gjenopprettingen gir, forklarer Kjersti Ohr, som er virksomhetsleder for klima, vann og miljø i Sandnes kommune.

Sandnesposten omtalte saken først, og skriver at kommunens foreløpige anslag er at merkostnadene fra skadene er på rundt to millioner kroner.

– Store skader

– Det har jo vært et stort hull i krysset or arbeider der i lengre tid. Men når vi da skulle koble ledninger på det eksisterende ledningsnettet i Jærveien, passet de ikke lenger, på grunn av store setningsskader på de eksisterende ledningene, forklarer Ohr.

Dette krever tilpasning og merarbeid.

Skadene kategoriserer Ohr som store, og sier det gjelder vann- og avløpsledninger som er viktige.

Ledningene i Jærveien graves opp igjen, og dermed er veien helt stengt.

– Vi har startet med å fikse de ledningene som ligger i Jærveien nå, fortsetter hun.

Dermed graves det nå i Jærveien rett ved Møllekvartalet og Kiwi, og hele veien er stengt.

– Ledningene graves opp igjen, og blir lagt rett. De hadde på et vis flyttet seg i grøfta, sier virksomhetslederen.

Har mottatt brevet

Ohr sier at opprettingen av skadene har gjort at det gikk noen uker ekstra med veiarbeidet, og at det de driver med nå ikke var planlagt. Hvor lenge det vil holde veien stengt, har hun ikke oversikt over.

– Jeg ser de jobber lange dager, så her står de på for at belastningen for de som bor og holder til i nærheten skal bli minst mulig, sier hun.

Ifølge Ohr har de ikke mottatt svar på varselet om erstatning, hvor de ber om en vurdering av ansvar fra utbygger.

Styreleder i Møllekvartalet AS, Knut Prestvik, forteller at de har mottatt varselet fra kommunen.

– Røret har ligget der i mange år, så spørsmålet er om skadene kommunen mener er på røret skylden pæling eller grunnarbeid for Møllekvartalet, eller noe annet, sier han.

– Vi vil nå se hvilken informasjon vi har, og se på ansvarsforhold, fortsetter han.

Knyttes skadene til arbeidet med Møllekvartalet, sier han at det deretter vil bli en forsikringssak.

Publisert: