• Interessen var stor, da lensmannen i Hå før jul arrangerte tvangssalg av motorsykler. Geir Sveen
    Galleri

Politiet fikk grønt lys for tvangssalg, nå med fire tunge motorsykler

Høyesterett har avvist anken fra forsvarerne etter beslaget av blant annet en Harley-Davidson motorsykkel i den store narkotikasaken fra Høg Jæren.