• Sølvi Ona Gjul, utdanningsdirektør i Rogaland: Altfor mange elevar får spesialundervisning av folk som ikkje har verken pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse. Anders Minge

Utdanningsdirektøren slår alarm: For dårleg tilbod til elevar som treng ekstra hjelp

SKULE: – Me veit at dei som treng ekstra hjelp, ikkje får god nok hjelp. Hjelpa kjem for seint i gong og er for dårleg. Det viser både tilsyn, klagebehandling og forsking, seier Sølvi Ona Gjul som er utdanningsdirektør i Rogaland.