• Ålgårdbanen har stort sett ligget brakk siden godstrafikken opphørte i 1988. I dag blir traseen stort sett benyttet til turer og rekreasjon. Her fra strekningen opp fra Foss Eikeland. Geir Sveen

Minst 1 milliard kroner for å få tog på Ålgårdbanen

Samferdselsministeren la nye tall på bordet i Stortinget.