• Når Ryfast åpner, vil den offentlige ferjedriften mellom Oanes og Lauvvik bli lagt ned. Målet med tunnelen Espedal-Frafjord er å få alternative reiseruter mellom Ryfylke og Sirdal/Jæren. Pål Christensen

Forsand går inn for milliard-tunnel til Frafjord

Forsand kommunestyre peker på et tunnelalternativ til Gjesdal som koster 1 milliard kroner.