• Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (t.v.) og samferdselsdepartementet Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte tirsdag startskuddet for nye forhandlinger om byvekstavtaler med staten på en pressekonferanse på Løren torg i Oslo. Geir Søndeland

Regjeringen tilbyr milliardbeløp til Nord-Jæren

Hvis Nord-Jæren sørger for at det ikke kommer flere personbiler på veiene enn i dag, vil Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Monica Mæland (H) bla opp milliardbeløp til storbyområdet.