• Finnfast ligger an til å bli nedbetalt i 2024. Spørsmålet er om bommene skal bli stående for å delfinansiere Øyfast. Jonas Haarr Friestad

Vedtatt: Kr 42,40 for elbiler i Finnfast

Til nå har elbiler og andre nullutslippskjøretøy kjørt gratis gjennom Finnfast. Men fra 1. august må de betale 42 kroner og 40 øre for hver bompassering.