• Rehabiliteringsseksjonen ved Breiavatnet er en av mange tjenestetilbud til de av byens innbyggere som sliter med rusmisbruk og andre problemer. Anders Minge

2011: «Ingen har den totale oversikten over brukernes behov »

Stavanger kommunes måte å organisere tjenestene på er et hinder for å gi byens rusmisbrukere tett oppfølging, fastslo Rogaland revisjon både i 2011 og 2018.