Lagmannsretten mener narkotikaforbryter er klok nok til å klare seg selv

JÆREN: Da han ble funnet skyldig, håpet 50-åringen på en reaksjon i form av narkotikaprogram med domstolskontroll. I stedet ble han dømt til nesten 9 års ubetinget fengsel.

En 50 år gammel mann er i lagmannsretten dømt til 8 år og 9 måneders fengsel for grov narkotikakriminalitet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

- Dommen vil bli anket til Høyesterett, sier 50-åringens forsvarer, advokat Brynjar Meling til Aftenbladet.

LES OGSÅ: Forklarte store pengesummer med sex-salg

I august 2014 slapp Melings klient ut fra fengsel etter å ha sonet en lengre fengselsstraff blant annet for grov narkotikakriminalitet. Tiltalte har periodevis over mange år misbrukt amfetamin og marihuana. 25. februar 2016 ble han på ny tatt av politiet.

Tiltalte erkjente der og da at han hadde kjørt bilen han satt i, i ruspåvirket tilstand. I bilen ble det funnet et større pengebeløp og også noe narkotika. Da politiet ransaket 50-åringens bolig, fant de mer.

Narkodepot ved Holmavatn

Politiet besluttet å gjennomføre en ransaking også på tiltaltes arbeidsplass.

I ankesaken mot 50-åringen vitnet hans arbeidsgiver. Han beskrev tiltalte som en kjekk og pliktoppfyllende mann som skjøttet sine arbeidsoppgaver på en meget tilfredsstillende måte.

Les også

50-åring funnet skyldig etter narkotikafunn på Jæren

Les også

50-åring dømt for storstilt narkotikasalg

Både juryen og fagdommerne i lagmannsretten finner det bevist at han også gjorde andre ting. Ifølge den ferske dommen tjente han penger på å selge hasj og amfetamin.

I en truck på tiltaltes arbeidsplass ble det funnet 267.000 kroner. I et hulrom ved en vegg i det ene bygget, ble det funnet nærmere 1 kilo amfetamin og i underkant av 400 gram hasj.

Den samme narkotikahunden snuste seg noen dager senere frem til enda mer narkotika gjemt ved et skogholt nær Holmavatn i Hå kommune, slik at 50-åringen blir dømt for oppbevaring av totalt 3,8 kilo amfetamin og 4,7 kilo hasj.

Tror ham ikke

50-åringen har hele tiden nektet straffskyld. Både i tingretten og i lagmannsretten forklarte han at han ble presset til å operer som mellommann for mennesker som han hadde havnet i gjeld til. Noe av pengene i saken forklarer tiltalte med at han i en lengre periode tjente på å selge kroppen sin til kvinner på Jæren.

- Dette er ikke noe jeg er stolt av, meddelte han under ankeforhandlingene i lagmannsretten.

Videre forklarte han at han hadde tjent penger på kjøp og salg av motorsykler og biler.

Retten tror ikke på 50-åringen.

Intelligent nok

I tillegg til oppbevaringen av narkotika dømmes 50-åringen for salg av både amfetamin og hasj. Som tingretten konkluderer lagmannsretten med at mannen må dømmes til en lengre ubetinget fengselsstraff. Narkotikaprogram med domstolskontroll (se faktaboks under første avsnitt) er ikke riktig reaksjon, mener en enstemmig lagmannsrett.

Les også

Narkotikadømt krever at dommen oppheves

I dommen vises det til at kriminalomsorgen ikke mener at tiltalte er i målgruppen for den relativt nye straffreaksjonen. I stedet skriver lagmannsretten følgende:

«Lagmannsretten vil imidlertid bemerke og understreke at den antar at NN (navnet på tiltalte) både er intelligent nok og sterk nok til selv å kunne ta kontroll over eget liv i form av å avstå fra framtidig straffbart virke. Han er også åpenbart motivert for tilbud om mestringskurs i den retning i forbindelse med soning av den straffen han nå idømmes.»

Reagerer

Ett sentralt spørsmål i saken, i alle fall fra forsvarets side, har vært hvordan politiet fant narkotikaen som var gjemt ved Holmavatn. Politiet sier at stoffet ble funnet av en narkotikahund. Polititjenestemennene som vitnet i saken, nektet imidlertid å svare på forsvarsadvokat Melings spørsmål: «Har politiet fått påvist steder hvor det ville være naturlig å lete med politihund etter stoff av andre personer som ikke er i politiet?»

Advokat Brynjar Meling er den domfelte 50-åringens forsvarer.

En ny lov om skjult etterforskning gir politiet anledning til å nekte motparten innsyn i dokumenter og i etterforskningen såfremt disse opplysningene ikke skal legges frem i retten. Dersom skjult etterforskning er brukt i denne saken, har altså politivitnene anledning til å nekte å svare på konkrete spørsmål knyttet til den delen av etterforskningen.

Les også

Politiet fant narkodepot på Jæren

- Jeg mener det er veldig farlig om politiet kommer opp med «pseudo-bevis». I dette tilfellet sier de at en narkotikahund fant stoffet. Det kan hende, men min klient mener at politiet i forkant har blitt vist hvor de skulle lete. Det prinsipielle her er at loven åpner opp for å lage bevis for å dekke over de reelle bevisene, sa Meling i forbindelse med en anke i saken.

I forbindelse med den nye anken til Høyesterett, sier han følgende:

- Det hefter spørsmål ved politiets fremgangsmåte i denne saken som innebærer at domfelte kan være utsatt for et menneskerettighetsbrudd.

Publisert: