KS: Liten mulighet til å flytte på uvaksinert helsepersonell

Uvaksinert helsepersonell kan bli omplassert, men de fleste kommuner anser det ikke som et reelt alternativ, ifølge KS.

Kommunene har anledning til å omplassere uvaksinert helsepersonell, men trenger i hverdagen alt de har av helsearbeidere, slik at muligheten oppleves lite reell.
  • NTB-Anne Marjatta Gøystdal
Publisert: Publisert:

Helsedirektoratet sendte 21. oktober ut et brev til alle landets kommuner for å opplyse at kommunene kan omplassere uvaksinerte helsepersonell hvis det anses som nødvendig.

Men rundt om i Kommune-Norge oppleves dette som lite aktuelt, ifølge KS.

– Kommunene kjenner til muligheten til å omplassere uvaksinert personell, men det kommer til uttrykk at dette i de fleste tilfeller er mer en teoretisk enn en reell mulighet, sier avdelingsdirektør Åse Laila Snåre i kommuneorganisasjonen til NTB.

– Ikke ekstra mannskap å ta av

Én av ti helsearbeidere er ennå ikke fullvaksinert. Smitte som knyttes til sykehjem og hjemmetjeneste har forekommet flere steder, blant annet i Lyngdal i Agder og i Modum i Viken, omtalt av NRK

I utgangspunktet er kommunene avhengig av åpenhet og samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte for omplassering. Men kommunene har også flere avveininger å ta hensyn til, ifølge KS.

– Det finnes ikke noe stort ekstra mannskap å ta av for å erstatte personell som ikke er vaksinert, sier Snåre.

– Fordi terskelen for å holde seg hjemme ved sykdom fortsatt er lavere enn vanlig, og sykefraværet dermed blir høyere, blir det nødvendig både for små og store kommuner å bruke alt tilgjengelig personell, fortsetter hun.

Hvorvidt noen kommuner har benyttet seg av anledningen til omplassering etter direktoratet gikk ut med presisering av hva loven åpner for, har KS ikke oversikt over.

Kommunene må selv vurdere

I brevet fra Helsedirektoratet går det fram at kommunen må gjøre en grundig nødvendighetsvurdering i slike saker. I samarbeid med tillitsvalgte og ansatte må arbeidsgiver vurdere hvilke smitteverntiltak som er nødvendige og om «alminnelige» smitteverntiltak er tilstrekkelige.

* Der det er nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, er det grunnlag for å omplassere arbeidstakere som ikke ønsker å la seg vaksinere.

* Arbeidsgiver kan pålegge uvaksinerte arbeidstakere forsterkede tiltak som for eksempel ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare pasienter.

* Ansatte som ikke ønsker å oppgi vaksinasjonsstatus, må anses som uvaksinert.

* Helsedirektoratet påpeker at også den enkelte ansatte har et individuelt ansvar til å yte forsvarlig helsehjelp, også å beskytte pasienter mot smittefare.

Ber om nasjonale retningslinjer

Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde reagerer på at det er kommunene selv som må vurdere om det er forsvarlig at uvaksinert helsepersonell har pasientkontakt. Han ønsker at det innføres nasjonale retningslinjer, skriver VG.

– Et sykehjem i Molde er sammenlignbart med sykehjem i Alta og i Oslo. Det samme er risikopasientene i landets kommuner. Da mener jeg det blir det feil å si at hver enkelt kommune skal finne en lokal løsning på en så generell og allmenngyldig problemstilling, sier Innerdal til avisen.

Kjerkol viser til kommunene

På spørsmål om kommunene har nok helsepersonell til å erstatte dem som eventuelt tas ut, og dermed en reell mulighet til å følge opp brevet fra Helsedirektoratet, svarer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) følgende:

– Helsedirektoratet sendte forrige uke ut et brev til alle kommunene som beskriver hvilket mulighetsrom de har til å flytte på uvaksinert helsepersonell. Det er viktig at kommunene setter seg inn i dette.

– Samtidig vil jeg understreke at over 90 prosent av norsk helsepersonell er vaksinert, så realiteten er at de aller fleste i helsetjenesten kan fortsette som normalt, sier hun.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Kortvarig tomatlukke for «Geggi»

  2. 270 var med i trekningen for å få kjøpe de 30 boligene. Nå kjemper huseierne for millioner i erstatning

  3. Vekter ble kuttet med kniv på legevakten

  4. Fra koronaskam til deling av positive tester på sosiale medier: – Overhodet ikke flaut

  5. Ruskeværet torsdag var bare en liten forsmak på det som kommer i helgen

  6. – Hver helg gikk jeg i badstue i Giskehallen. Jeg ville ikke lukte mink på fest