Ordføreren: Blidensol må snu, hijabforbud uakseptabelt

Stavangerordfører Christine Sagen Helgø forlanger at styret i Blidensol må oppheve vedtaket om hijabforbud. Hun vil ikke finne seg i at styret ikke ville stille på møte med kommunen. Nå kaller hun Blidensolstyret inn til møte på sitt kontor.

Ordfører Christine Sagen Helgø forventer at styret i Blidensol stiller på møte med henne og rådmann Per Kristian Vareide.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Rådmannen i Stavanger hadde innkalt styret i Blidensol sykehjem til møte denne uka, men styret ville ikke møte. Nå forlanger ordfører Christine Sagen Helgø at de stiller på møte med henne og rådmann Per Kristian Vareide.

Les også

Kommunen kan ikke stoppe Blidensols hijabforbud

Dagny H. H. Pedersen Welle er styreleder for Blidensol sykehjem har verken tid til å stille på møte med kommunen eller svare på spørsmål fra Aftenbladet.

Begrunnelsen

Rådmannen innkalte Blidensol til møte onsdag 16. november klokka 16, men driftsstyrelede Dagny Helen Hellestræ Pedersen Welle avslo innkallelsen på denne måten:

«Det vises til kommunens «innkalling» av 08.11.2016, som vel skal være en invitasjon til et møte.

Driftsstyret for Blidensol sykehjem har en fastlagt møteplan, og på grunn av jobb og annet vil det være vanskelig å møte fulltallig til det foreslåtte tidspunkt og sted.  Driftsstyret skal imidlertid avholde styremøte fredag 02.12.2016, og på vegne av styret inviteres herved 2-3 representanter fra Stavanger kommune heller til Blidensol sykehjem fra kl 1600-1630.

Pleiehjemsforeningen i Rogaland og driftsstyret for Blidensol sykehjem er veldig godt kjent med ordførerens og kommunens syn i saken om uniform, men om kommunen mener å ha noe nytt å tilføre, vil vi naturligvis ikke avvise en slik orientering.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vedtaket om uniform naturligvis ikke vil bli effektuert før legaliteten er endelig avklart.»

:

Ordfører Christine Sagen Helgø: Vedtaket driftsstyret på Blidensol har gjort, er i strid med våre verdier i Stavanger kommune og i strid med det vi ønsker å stå for som en internasjonal, inkluderende mangfoldsby.

-Uakseptabelt

Styret foreslår heller at kommunen møter dem på Blidensol den 2. desember. Ordføreren både strekker ut en hånd og setter foten ned: Levekårsjef Eli Karin Fosse og levekårdirektør Per Haarr stiller på Blidensol sitt styremøte. Men kommunen men gir nå Blidensol klar beskjed om at de må komme på et møte med ordføreren og rådmannen i tillegg:

-Vi er oppdragsgiver for dem. Når vi ber dem komme på et møte, forventer jeg at de sier ja. Vi er samarbeidspartnere. Du kan ikke la være å komme med møte med oppdragsgiver med den begrunnelse at du ikke har tid. Jeg oppfatter derfor svaret deres som at de ikke ønsker å stille. Og det aksepterer ikke vi, sier Sagen Helgø til Aftenbladet.

-Hvorfor er dette så viktig for deg?

Det vedtaket driftsstyret på Blidensol har gjort er i strid med våre verdier i Stavanger kommune og i strid med det vi ønsker å stå for som en internasjonal, inkluderende mangfoldsby. Da er det sånn at når vi ber dem komme på et møte, forventer vi at de stiller opp.

-Det vedtaket driftsstyret på Blidensol har gjort er i strid med våre verdier i Stavanger kommune og i strid med det vi ønsker å stå for som en internasjonal, inkluderende mangfoldsby. Da er det sånn at når vi ber dem komme på et møte, forventer vi at de stiller opp, svarer ordføreren.

-Hva vil du gjøre dersom Blidensol ikke lar seg overtale til å droppe hijabforbudet?

-Vi må først og fremst møtes. Hvis de velger å stå på sitt, er vi nødt til å vurdere vår samarbeidsavtale.

-Betyr det å trekke tilbake driftsstøtten?

– Nei, det må vi komme tilbake til. Vi vurderer hvilke muligheter vi har i forhold til samarbeidavtalen. Vi ønsker jo å opprettholde sykehjemsplassene, det er jo viktig.

-Hvilke andre muligheter har dere?

-Det må vi undersøke, jeg har ikke svaret på det nå.

-Men du og kommunen har ikke tenkt å gi dere?

-Nei. Dette strider mot de verdiene vi som kommune og by står for. Vi kan ikke være være bekjent av et sykehjem som har med samarbeidsavtale med oss innfører den type regelverk, svarer ordføreren.

Hun har ikke gitt opp håpet om at styret i Blidensol vil snu.

-Jeg har fortsatt håp om at vi skal bli enige, ellers hadde jeg ikke innkalt til møte. Det er viktig å komme i direkte dialog i stedet for at dialogen går gjennom media, sier Sagen Helgø.

Blidensolstyret

Styreleder Dagny H. H. Pedersen Welle har tidligere ikke villet uttale seg til media i saken, og på Aftenbladets henvendelse i dag, svarer hun at hun er opptatt hele dagen på møte.

Vedtaket om hijabforbud ble fattet med fire mot tre stemmer i styret.

Disse utgjør styret: Dagny H.H. Pedersen Welle (leder), Kirsten Smedvig(nestleder), Anne Marie Lea Wittrup-Thomsen, Karen Hirth Thorsen, Kristin Ass Nordin, Torill Hinna (ansattes representant), Ottar Kjørmo (pårørenderepresentant).

Thomas Middelthon som har vært mye framme i media i denne saken, er varamedlem.

-Jobben jeg gjør er viktig. Ikke hva jeg har på hodet, sier lærling Halima Nur (25) som jobber på Blidensol.

Lovstridig?

Vedtaket styret har gjort om hijab-forbud er klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet har ennå ikke konkludert i saken.

På sist levekårstyremøte sa direktør Haarr at han regnet med at ombudets konklusjon ville bli at hijabforbud er lovstridig. Han gjorde det også klart at i så fall forventer kommunen at Blidensol retter seg etter det.

Haarr synes «det er spesielt at en institusjon som leverer tjenester på vegne av Stavanger kommune indirekte avviser å møte kommunen.»

-Har det skjedd før?

-Jeg har ikke opplevd det før.

Publisert: