• Bildet viser hvordan et grønt p-hus på Ruten kunne sett ut. SV Betong håper på interesse for konseptet både i Norge og Danmark. Lene Gøgsig/SV Betong

SV Betong vil bygge grønt p-hus på Ruten

SV Betong forslår å bygge et grønt parkeringshus på Ruten. Men ordfører Stanley Wirak gjentar at toget har gått for parkering midt i Sandnes sentrum.