Karakterfall <br/>når far mister jobben

Far blir nedbemannet: Barna får i snitt dårligere skolekarakterer. Risikoen for skilsmisse øker. Mor mister jobben: Ingen utslag