Programfag på forskudd

Innføring av programfag på ungdomstrinnet blir obligatorisk fra høsten 2008. I Hå har dette stått på timeplanen i tre år allerede.