• Jan Tore Glenjen

Istappar av glas på Vigre

Kan istappar gløda? Javisst. Når dei når 1100 grader i omnen til Line Victorie Mingar og Benjamin Walker. Etterpå blir dei klare som is.