• Tor Inge Jøssang

Pluss 90.000 biler i Tausambandet

Med tre store ferjer har biltrafikken på Tau-ferjene nærmest eksplodert.