Søkere til kirkejobb blir spurt om samliv

Homo eller hetero? Den som vil ha en vigslet stilling i Stavanger bispedømme, må svare for sitt samliv.