• Fra 1. januar 2010 kan det blir ferja «Finnøy» som skal trafikkere Høgsfjordsambandet. Litt ombygging må til slik at den da skal kunne ta 110 personbiler mot 101 i dag i Finnøy-sambandet. (Foto: Kristian Jacobsen)

Gamle «Stavanger» tilbake til Tau-sambandet

Ferja «Finnøy» til Høgsfjorden. Ferjene «Ullensvang», «Stord» og «Bjørnefjord» til Tausambandet. Dette kan bli løsningen fra 2010.