• Tor Gunnar Tollaksen

– Næring er greit, ikke skjemmende bråk