1000 barn til FN- konferanse i Stavanger

Ung Agenda 21 jobber hardt fram mot den første FN-konferansen i Norge noen gang. Neste sommer skal 1000 deltakere fra 100 land samles til miljøkonferanse i Stavanger. Nå mangler bare fire millioner kroner.