• Thomas Førde

Milliardprosjekt startar neste år?

Nytt milliardprosjekt som gir undersjøiske vegtunnelar mellom Karmøy og Tysvær skulle ha vore ferdig i fjor. Men ennå veit ingen sikkert når det blir byggestart.