25 lokale saker ferdig etterforsket

En av de lokale sakene som er til påtalemessig vurdering, er trolig mer omfattende enn den til nå største i hele landet.