Søppelspann-brann på Vardenes skole

Et søppelspann sto i onsdag kveld i full fyr på Vardenes skole.