• Kristian Jacobsen

Elfrid (86) sprer litteraturglede

Elfrid Folkvord (86) er trolig landets eldste leseombud. Annenhver uke åpner hun døren til bøkenes verden for beboere på Kleppheimen.