Fortsatt storm om strøm på Siragrunnen

Hvis det bygges vindmøller på Siragrunnen, det rike matfatet vest av Hidra, kommer fiskerne til å kreve en klekkelig erstatning.