• USIKKER FRAMTID: Den salmonellarammede gårdens framtid er høyst uklar. Bonden har ennå ikke bestemt seg for om han vil satse på nytt. Pål Christensen

Nødslakter alle dyr