• Arnt Olav Klippenberg

- Her vil vi ikke bade

Naturfagklassen har undersøkt bunnforholdene i Egersund havn. Det har fått kommunen til å bevilge penger til nye tester.