Diskuterer brannvesenets framtid

Sola-ordfører Håkon Rege har invitert til et ordførermøte der sammenslåing av Brannvesenet Sør-Rogaland og IVAR er tema. Han utelukker ikke at den ferske rapporten om brannvesenet blir nevnt.