• Tide Sjø skal fortsette å drifte ferjesambandet Lauvvik-Oanes. MF «Høgsfjord» trafikerer på strekningen. Kristian Jacobsen

Fortsetter driften i Rogaland